Bộ lọc cát ATK được làm bằng polyester gia cố sợi thủy tinh với hệ thống thu thập vũ khí, van đa bội trên đỉnh hoặc bên cạnh nhu cầu. Nó được trang bị đồng hồ đo áp suất và được sản xuất để áp suất lên đến 4 thanh. Các mô hình có tải áp suất cao hơn có khả năng và có thể được chế tạo theo yêu cầu. Tốc độ dòng chảy có thể là 6,5 ~ 282m³ / h.