Bộ lọc Bio Searated Deco là một bộ lọc sinh học trên giường di chuyển. Là tài liệu vận chuyển chúng tôi sử dụng FEB được cấp bằng sáng chế của chúng tôi. Vật liệu này có một diện tích bề mặt rất lớn, hữu ích để lắng đọng vi khuẩn nitrat hóa.

Để phóng to thêm hiệu suất của bộ lọc, chúng ta thổi khí vào thân bộ lọc trong khi nước tuần hoàn đi dọc theo FEB. Sục khí thúc đẩy hoạt động của vi khuẩn vì những vi khuẩn này tiêu thụ oxy để chuyển đổi amoniac qua nitrite sang nitrat. Do đó, chúng ta tránh sự thiếu oxy cho cá.

Trong Mab, vật liệu lọc hơi di chuyển. Với đó, vật liệu vận chuyển tháng năm chạm vào nhau và vi khuẩn chất thải hoặc chất thải được loại bỏ khỏi bề mặt của tháng 2 để giữ nguyên liệu vận chuyển tích cực hơn để lắng đứt vi khuẩn.


  • Bộ lọc Deco Bio. Bộ lọc Deco Bio.
    Với công nghệ lọc màng sinh học, chất sinh học Deco có thể làm giảm hiệu quả nitơ amoniac, loại bỏ nitrat và các chất có hại khác trong nước nuôi cấy.