Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị Nuôi trồng Thủy sản Quảng Châu là một nhà cung cấp chuyên nghiệp của hệ thống RAS cho hệ thống nuôi trồng thủy sản và thủy sinh công nghiệp nội địa. Công ty có một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp được tổ chức cả các chuyên gia Đức và Trung Quốc. Deco có điểm số bằng sáng chế kỹ thuật đã đăng ký cho các sản phẩm của mình và có được điểm số chứng chỉ trình độ.