โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนแบบปิดสำหรับการทำฟาร์มปลาและระบบสนับสนุนชีวิตพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ภาษา

ปั๊มหมุนเวียน ATK: ที่อยู่อาศัยปั๊ม, ฝาครอบปั๊ม, ใบพัดที่ทำโดยพลาสติกเสริมแรงสูง, กรอบมอเตอร์ของอลูมิเนียม, ประเภทซีลกล, การควบคุมสวิทช์นิวเมติกสำหรับการใช้งานง่าย, เฟสเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่เชื่อถือได้เป็นเวลานาน, มอเตอร์ของค่อนข้างปั๊ม จะระบายตัวเองจากอ่างอาบน้ำหลังจากการใช้งานแต่ละครั้งสำหรับน้ำจืด ปั๊มน้ำ Deco เหมาะที่สุดสำหรับอ่างอาบน้ำนวดไฮโดรหรือสปา