โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนแบบปิดสำหรับการทำฟาร์มปลาและระบบสนับสนุนชีวิตพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ภาษา

กว่างโจว Deco อุปกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเทคโนโลยี Co. , Ltd. เป็นผู้จัดจำหน่ายมืออาชีพของระบบ RAS สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตสาหกรรมในประเทศและระบบสนับสนุน Aquarium Life บริษัท มีทีมงานด้านเทคนิคมืออาชีพ Comsisted ของผู้เชี่ยวชาญเยอรมันและจีน Deco มีคะแนนสิทธิบัตรทางเทคนิคที่ลงทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์และได้รับคะแนนใบรับรองคุณสมบัติ